walnutwax:

MAGDALENA JALEJSKA & CHRIS JOHN MILLINGTON BY WALNUTWAX

(via nofatnowhip)

cocaine-nd-caviar:

Dope Streetwear Posts Daily HERE
RED PLAID. RED PLAID. RED PLAID. RED PLAID.

RED PLAID.

MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE  MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE  MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE  MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE  MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE  MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE  MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE  MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE  MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE  MAN FROM NOWHERE Stylist : NM Photographer : LinhLuuClothing by Twenty.ONE 

MAN FROM NOWHERE 
Stylist : NM 
Photographer : LinhLuu
Clothing by Twenty.ONE 

Không quen với cảm giác tụt lại ở phía sau, trong não không có tí cảm xúc nào hết. Cảm thấy bế tắc và cứ thế phai nhạt dần. 
Là ai, thành cái gì, sẽ thế nào. Nhiều câu hỏi nhưng cũng đéo trả lời được. Nhiều việc, nửa muốn làm, nửa muốn vứt mẹ hết đi vì bản tính nó đã thế nói nhiều được cái gì ! 

Lung tung !  Lung tung !  Lung tung !  Lung tung !  Lung tung ! 

Lung tung ! 

Weed, weed and…weed …All clothes from 21st.URBAN Store www.facebook.com/21st.URBANstore Weed, weed and…weed …All clothes from 21st.URBAN Store www.facebook.com/21st.URBANstore Weed, weed and…weed …All clothes from 21st.URBAN Store www.facebook.com/21st.URBANstore Weed, weed and…weed …All clothes from 21st.URBAN Store www.facebook.com/21st.URBANstore Weed, weed and…weed …All clothes from 21st.URBAN Store www.facebook.com/21st.URBANstore Weed, weed and…weed …All clothes from 21st.URBAN Store www.facebook.com/21st.URBANstore Weed, weed and…weed …All clothes from 21st.URBAN Store www.facebook.com/21st.URBANstore Weed, weed and…weed …All clothes from 21st.URBAN Store www.facebook.com/21st.URBANstore

Weed, weed and…weed …
All clothes from 21st.URBAN Store 
www.facebook.com/21st.URBANstore